Doanh Nghiệp Tư Nhân Vải Sợi Vy Phúc

Địa chỉ:
153A Bình Thới, P. 11, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại:
(08) 39629652

Fax:
(08) 39702251

Loại hình:
Công Ty Thương Mại

Thị trường:
Toàn Quốc

Ngành nghề kinh doanh

Vải Sợi – Sản Xuất và Kinh Doanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vải Sợi Vy Phúc

Loại hình:
Công Ty Thương Mại

Thị trường:
Toàn Quốc