Chuyên mục
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

én Bạc – Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại én Bạc

Tên doanh nghiệp : én Bạc – Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại én Bạc. Địa chỉ: 89 Tuệ Tĩnh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội . Điện thoại: (04) 22102848

Địa chỉ:
89 Tuệ Tĩnh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 22102848

Fax:
(04) 36340193

Email:
entc8@hotmail.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Vật Liệu Xây Dựng

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
én Bạc – Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại én Bạc