Chuyên mục
BĂNG TẢI CÁC LOẠI

GLOBAL INDUSTRIES CO., LTD

Tên doanh nghiệp : GLOBAL INDUSTRIES CO., LTD. Địa chỉ: Flat 912 9/F Po Yip BLDG 23 Hing Yip Street Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, . Điện thoại: (852)35637708

Điện thoại: (852)35637708
Địa chỉ: Flat 912 9/F Po Yip BLDG 23 Hing Yip Street Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, .

  • Ngành nghề:
  • HÓA CHẤT
  • Fax:
  • (852)35790895
  • Website:
  • www.globalindustrieshk.com ; www.yp.vn/yp/cong_ty/CHEMICALS-GLOBAL-INDUSTRIES-HOA-CHAT-852-3563770
  • Email:
  • info@globalindustrieshk.com
  • Sản phẩm:
  • Calcium Hypochlorite, Sodium Percarbonate, chất xử lý nước, OBA, thuốc nhuộm và hóa chất cơ bản khác

Trả lời