Hoàng Minh – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hoàng Minh

Địa chỉ:
Thôn Phương Cầu, X. Phương Liễu, H. Quế Võ, Bắc Ninh

Điện thoại:
(0241) 3617099

Fax:
(0241) 3855775

Ngành nghề kinh doanh

Du Lịch – Tour Du Lịch

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Hoàng Minh – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hoàng Minh

Trả lời