Chuyên mục
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Huy Toàn – Công Ty TNHH Huy Toàn

Tên doanh nghiệp : Huy Toàn – Công Ty TNHH Huy Toàn. Địa chỉ: 2 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội . Điện thoại: (04) 38274469, 38274288

Địa chỉ:
2 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 38274469, 38274288

Fax:
(04) 38274288

Email:
huethanh70@gmail.com

Loại hình:
Cty TM

Thị trường:
KV Miền Bắc

Ngành nghề kinh doanh

Vật Liệu Xây Dựng

Máy Bơm – Kinh Doanh và Phân Phối

Xây Dựng – Máy Móc và Thiết Bị Xây Dựng

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Huy Toàn – Công Ty TNHH Huy Toàn

Loại hình:
Cty TM

Thị trường:
KV Miền Bắc