Khuôn Mẫu Đại Y Hùng

Địa chỉ:
256/15 ấp 4, X. Tân Định, H. Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại:
(0650) 3514917,

Fax:
(0650) 3514917

Email:
khuonmauyhung@gmail.com

Website:
http://www.khuonmauyhung.znn.vn

Loại hình:
Nhà sản xuất, Cung cấp dịch vụ

Skype: ckgolf

Ngành nghề kinh doanh

Mặt Bích – Mặt Bích Thép, Mặt Bích Inox

Cơ Khí – Gia Công và Chế Tạo

Khuôn Mẫu

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Khuôn Mẫu Đại Y Hùng

Loại hình:
Nhà sản xuất, Cung cấp dịch vụ

Mã số thuế:
3702 075 315

Trả lời