Phương Dung – Công Ty Cổ Phần Phương Dung

Địa chỉ:
595 Lê Thanh Nghị, P. Lê Thành Nghi, Tp. Hải Dương, Hải Dương

Điện thoại:
(0320) 3860071

Ngành nghề kinh doanh

Cơ Khí – Máy móc và Thiết Bị Cơ Khí

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Phương Dung – Công Ty Cổ Phần Phương Dung

Trả lời