Sao Việt – Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vật Tư Sao Việt

Địa chỉ:
124 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại:
(08) 35122264

Fax:
(08) 35126018

Ngành nghề kinh doanh

Vật Liệu Xây Dựng

Bê Tông – Công Ty Sản Xuất và Cung Cấp

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Sao Việt – Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vật Tư Sao Việt