Chuyên mục
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

T.TA – Công Ty TNHH T.TA

Tên doanh nghiệp : T.TA – Công Ty TNHH T.TA. Địa chỉ: 123 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội . Điện thoại: (04) 22051080

Địa chỉ:
123 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:
(04) 22051080

Fax:
(04) 37641265

Ngành nghề kinh doanh

Thiết Bị Vệ Sinh – Phân Phối và Kinh Doanh

Vật Liệu Xây Dựng

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
T.TA – Công Ty TNHH T.TA