Thái Sơn – Chi Nhánh Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thái Sơn

Địa chỉ:
ấp Ngãi Thắng, X. Bình Thắng, H. Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại:
(0650) 3749177

Fax:
(0650) 3749177

Ngành nghề kinh doanh

Đá ốp Lát (Đá Granite, Đá Marble, Đá Hoa Cương..)

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Thái Sơn – Chi Nhánh Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thái Sơn

Trả lời