Tín Nghĩa – Công Ty Cổ Phần Phát Triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa

Địa chỉ:
Khu Công Nghiệp Tam Phước, Đường 6, H. Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại:
(061) 3512478, 3512477, 3512295

Fax:
(061) 3512479

Email:
tip@tinnghiaip.com.vn

Website:
http://www.tinnghiaip.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Dịch Vụ Cây Xanh

Xây Dựng Dân Dụng

Khu Công Nghiệp – Khu Chế Xuất

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Tín Nghĩa – Công Ty Cổ Phần Phát Triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa

Trả lời