Chuyên mục
Đào Tạo - Các Công Ty Đào Tạo

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Đồng Nai

Tên doanh nghiệp : Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Đồng Nai. Địa chỉ: Tổ 18,Khu Phố 5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai . Điện thoại: (061) 3996473, 3829678

Địa chỉ:
Tổ 18,Khu Phố 5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại:
(061) 3996473, 3829678

Fax:
(061) 3996915

Email:
info@nguyenkhuyenedu.vn

Website:
http://www.nguyenkhuyen.edu.vn

Ngành nghề kinh doanh

Đào Tạo – Các Công Ty Đào Tạo

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Đồng Nai

Trả lời