United Phosphorus Việt Nam – Công Ty TNHH United Phosphorus Việt Nam

Địa chỉ:
Khu Công Nghiệp Amata, Lô 221, Amata,P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại:
(061) 3936380

Fax:
(061) 3936381

Ngành nghề kinh doanh

Hóa Chất – Nhập Khẩu Và Phân Phối Hóa Chất

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
United Phosphorus Việt Nam – Công Ty TNHH United Phosphorus Việt Nam

Trả lời