Việt Mỹ – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng

Địa chỉ:
20 Đường 9,Cư Xá Bình Thới, P. 8, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại:
(08) 39626907, 39624718

Fax:
(08) 39627147

Ngành nghề kinh doanh

Van Công Nghiệp

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Việt Mỹ – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng