Vinh Phát Đạt – Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Vinh Phát Đạt

Địa chỉ:
82 Duong Tu Giang, P. 14, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh,
Khu Công Nghiệp Đồng An, Đường 1A, H. Thuận An, Bình Dương

Điện thoại:
(0650) 3758296

Fax:
(0650) 3766852

Email:
vinhphatdat@yahoo.com

Loại hình:
Nhà sản xuất

Thị trường:
Toàn Quốc

Ngành nghề kinh doanh

Vải Sợi – Sản Xuất và Kinh Doanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Vinh Phát Đạt – Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Vinh Phát Đạt

Loại hình:
Nhà sản xuất

Thị trường:
Toàn Quốc