Vương Thắng – Công Ty TNHH Xây Dựng Kinh Doanh & Phát Triển Địa ốc Vương Thắng

Địa chỉ:
126 Ngô Văn Sở, P. Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại:
(076) 3847061, 3834980

Ngành nghề kinh doanh

Vật Liệu Xây Dựng

Xây Dựng Dân Dụng

Xây Dựng Cầu Đường

Xây Dựng Công Trình

San Lấp Mặt Bằng – Nhà Thầu San Lấp Mặt Bằng

Phá Dỡ Công Trình – Nhà Thầu Phá Dỡ Công Trình

Xây Dựng Thủy Lợi

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Vương Thắng – Công Ty TNHH Xây Dựng Kinh Doanh & Phát Triển Địa ốc Vương Thắng